http://ebooks.in.th/heretic/

Homepage > รู้จักนักเขียน > ทองธัช เทพารักษ์
 

....mmv.

 

.....

 

ทองธัช เทพารักษ์ เป็นชาวเหนือโดยแท้ เกิดโตและเรียนที่จังหวัดลำพูน แต่มาจบโรงเรียนเพาะช่างที่กรุงเทพฯ
..... 
..... 
เข้าสู่วงการหนังสือมาร่วม 30 กว่าปี เป็นคนทำหนังสือมาตลอด ไม่วอกแวกเปลี่ยนอาชีพเป็นอื่น เคยเป็นฝ่ายศิลป์ หัวหนังฝ่ายศิลป์ บรรณาธิการ คอลัมนิสต์ และการ์ตูนนิสต์
..... 
..... 
งานที่สร้างชื่อคือ เขียนรูปประกอบ, ออกแบบ, ปกหนังสือ ทั้งนิยาย, พอกเก็ตบุ๊ค, นิตยสาร ฯลฯ

..... 
..... ฝักใฝ่ในการเป็นเสรีชนอย่างเหนียวแน่น ทุกวันนี้ยังดำเนินชีวิตตามหลักการของชีวิตไม่เปลี่ยนแปลง ..... ..... ..... ..... 
..... 
..... ปัจจุบันยังรับจ้างทำงานหนังสืออยู่เหมือนเดิม และเขียนการ์ตูนการเมืองในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ กับต่วยตูนเป็นงานเลี้ยงชีพกลับหน้ารายชื่อนักเขียน
Home Page : Magazine : Pocket Book : Promotion : Webboard : Contact Us : Customer Service
Copyright © 2010 Tuay Toom & P.Vatin Publication Company Limited.