http://ebooks.in.th/heretic/

Homepage > รู้จักนักเขียน > อุดร จารุรัตน์
 

ชื่อ  :  ผ.ศ.อุดร  จารุรัตน์
UDORN  CHARURATANA

เกิด  :  27  เมษายน  2489

 

ประสบการณ์ทำงาน
2511-2519        วิศวกร โครงการจัดหาน้ำสะอาดในชนบทกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2519-2542     อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
2542-ปัจจุบัน    บรรณาธิการวารสารต่วยตูน

นามปากกา
เรื่องสั้น :   หนูเอียด”, “อยู่ ละแก”, ดำ ห์รู”, “มณฑา ทิพย์”, นายตงฉิน
เรื่องแปล : อันโทล”, “แมกไม้ มะรูน”, บัลเลอริโน”,“หนอนปลอก”, “ซาลามานเดอร์”, “ไอแสค  อาศิระ”,
บันทายกะเดย

ปกิณกะ :
หลวงประดิษฐ์คอนแชร์โต”, “ละเอียด ไม่หยาบเลย”, “แจก เดินเซ”,
อักขรบดี”, “กาเมศวร”, “กระแตวับ”, “พระเสนาะรำมะนา”, “จอเหงา”, “แบล็คโฮล”, “เสื้อเบอร์สิบ”,
เสื้อเบอร์สาม”, “ขุนสรร พันเรือง

พ็อคเก็ตบุ๊ค

 1. กะเหรี่ยงระดับโลก : รวมเรื่องสั้นประสบการณ์ชีวิตในอเมริกา ความหนา 310 หน้า พิมพครั้งแรก 2521,
  ครั้งที่สอง 2532
 2. ฝรั่งหัวเราะ : รวมเรื่องสั้นแปล (อร”), หนา 216 หน้า พ.ศ. 2522
 3. เห่าข้ามแดน : รวมเรื่องสั้นแปล, หนา 208 หน้า พ.ศ. 2523
 4. กะเหรี่ยงมันส์ : รวมเรื่องสั้นหรรษา, หนา 197 หน้า พ.ศ. 2524
 5. กะเหรี่ยงย่ำยุโรป : ประสบการณ์ชีวิตในฮอลแลนด์
 6. กะเหรี่ยงลุยโอลิมปิกคนพิการ : ประสบการณ์โอลิมปิกและ PARALYZED OLYMPICS 1980,
  หนา 256 หน้า พ.ศ. 2526
 7. คาสิโน : เรื่องราวบ่อนการพนันสากล, ความหนา 175 หน้า พ.ศ.2529
 8. ชั่วโมงหายนะ : รวมเรื่องเหตุการณ์วิบัติครั้งสำคัญของโลก, ความหนา 200 หน้า พ.ศ. 2529
 9. เที่ยวไปกับชาลี : เรื่องแปลจากสารคดีของจอห์น สไตน์เบค ความหนา 174 หน้า พ.ศ. 2529
 10. กะเหรี่ยงรัสเซีย : เรื่องแปล ANYTHING CAN HAPPEN ของ George and Helen Papashvily,
  ความหนา 279 หน้า พ.ศ. 2530
 11. บรรจถรณ์คดี : เรื่องแปล หรรษา SEX, หนา 222 หน้า พ.ศ.2530
 12. เสียงสยองคืนโหด : เรื่องแปลจากนิยายของแมรีย์ ฮิกกินส์ คลาร์ค, ความหนา 423 หน้า พ.ศ.2531
 13. ปกิณกะกามา : เรื่องสั้นหรรษา SEX, ความหนา 173 หน้า พ.ศ.2532
 14. ขบแล้วขัน : รวมการ์ตูนและโจ๊ก หนา 133 หน้า พ.ศ.2532
 15. เล่นกับพ่อ : รวมเรื่องสั้น หนา 189 หน้า พ.ศ.2533
 16. แยกเขี้ยวยิงฟัน : รวมเรื่องสั้น (นิยาย) หนา 214 หน้า พ.ศ.2533
 17. พิสดารร้อยแปดวงการ 1 : รวมเล่มจากคอลัมน์ พิสดารในวงการหนา 136 หน้า พ.ศ. 2535
 18. พิสดารร้อยแปดวงการ 2 : หนา 138 หน้า พ.ศ. 2535
 19. คิงอาร์เธอร์กับอัศวินโต๊ะกลม : เรื่องแปล หนา 273 หน้า พ.ศ. 2547
 20. ชีวิตพิสดารนานาสัตว์โลก : สารคดี ความหนา 127 หน้า พ.ศ. 2548
 21. ดิน น้ำ ลม ไฟ : หรรษาคดีสิ่งแวดล้อม (ผู้กินขี้, ออกซิเจนเป็นศูนย์ที่สะพานพุทธฯ,
  ขยะที่ไม่น่าแขยง, ตายผ่อนส่งบนถนน, E=mc2, กากมหาภัย, ปรมาณูปลอดภัยแค่ไหน,
  บ้านนอกใช้น้ำอะไร, ร้อนจริงวู้ย, คิดกว้างๆ ทำใกล้ๆ ป้องกันภัยสิ่งแวดล้อม)
  :
  ความหนา 53 หน้า พ.ศ.2533

พูดคุยติดต่อได้ที่  udorncha@gmail.comกลับหน้ารายชื่อนักเขียน
Home Page : Magazine : Pocket Book : Promotion : Webboard : Contact Us : Customer Service
Copyright © 2010 Tuay Toom & P.Vatin Publication Company Limited.