http://ebooks.in.th/heretic/

Homepage > Webboard
 

ห้องสนทนา :     ต่วย'ตูน พอกเก็ตแมกาซีน     |     ต่วย'ตูน พิเศษ     |     อะไรก็ได้


ห้องต่วย'ตูน พิเศษ
สังสันทน์สนทนาประสาคนรักต่วย'ตูน พิเศษ
พระยาพรหมโวหาร กวีเอกแห่งล้านนา
อยากให้ช่วยนำเสนอชีวประวัติท่านพระยาพรหมโวหาร กวีเอกของล้านนาครับ เพราะลูกหลานในภาคเหนือโดยเฉพาะคนท้องถิ่นลุ่มแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน น้อยคนนักที่จะรู้จักท่านครับ เพราะท่านมีชีวประวัติคล้ายๆกับสุนทรภู่กวีเอกของภาคกลางเคยก็เคยบวชเหมือนกัน สึกออกมาก็เข้ารับราชการอยู่ในวังในคุ้มเจ้าหลวงเหมือนกัน เป็นคชลักษณ์ด้วยเหมือนกันครับ เลยอยากจะเสนอท่านในชาวต่วยตูนชาวโลกได้รับรู้ครับ
โดย: วรวิทย์   วันที่: 15-12-2557 22:33

ตอบกระทู้


สมาชิกเวบ กรุณา Login เข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้    Click ที่นี่

หรือสมัครสมาชิกเวบต่วย'ตูน   Click ที่นี่
Home Page : Magazine : Pocket Book : Promotion : Webboard : Contact Us : Customer Service
Copyright © 2010 Tuay Toom & P.Vatin Publication Company Limited.