http://ebooks.in.th/heretic/

Homepage > Webboard
 

ห้องสนทนา :     ต่วย'ตูน พอกเก็ตแมกาซีน     |     ต่วย'ตูน พิเศษ     |     อะไรก็ได้


ห้องต่วย'ตูน พอกเก็ตแมกาซีน
สังสันทน์สนทนาประสาคนรักต่วย'ตูน พอกเก็ตแมกาซีน
ขอไว้อาลัยแด่นักเขียนต่วย'ตูนส์ทุกท่าน ครับ
เมื่อ พ.ศ. 2509 วาทิน ปิ่นเฉลียว และ ประเสริฐ พิจารณ์โสภณ นักเขียนจากนิตยสารชาวกรุง ร่วมกันตั้งสำนักพิมพ์ชื่อ "สำนักพิมพ์ประเสริฐ-วาทิน" และรวบรวมการ์ตูนที่วาทินวาดในนิตยสารชาวกรุง รวมเล่มเป็นพ็อกเกตบุ๊กในชื่อ "รวมการ์ตูนของต่วย" พิมพ์ออกมาขายเป็นชุดๆ ต่อมาจึงพิมพ์เรื่องสั้น โดยขอต้นฉบับจากบรรดานักเขียนอาวุโส และเพื่อนๆ พี่ๆ ที่เป็นนักเขียนในสมัยนั้น เช่น หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช, รัตนะ ยาวะประภาษ, นพพร บุญยฤทธิ์, วสิษฐ เดชกุญชร รวมกับการ์ตูนของวาทิน ออกเป็นนิตยสารรายสะดวก ใช้ชื่อว่า "รวมการ์ตูนต่วยและเรื่องขำขันจากชาวกรุง"

ต่อมามีคนท้วงติงว่า ชื่อหนังสือยาวเกินไปเรียกยากจำยาก จึงตัดชื่อหนังสือเหลือ ต่วย’ตูน และเริ่มพิมพ์เป็นรายเดือนฉบับแรกเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2514 และพิมพ์ ต่วย’ตูน พิเศษ เป็นนิตยสารรายเดือน มีเนื้อหาเกี่ยวเกร็ดประวัติศาสตร์ เรื่องน่ารู้ เรื่องลึกลับ เรื่องแปลกและเรื่องผี ฉบับแรกเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2517

งานเขียนในต่วย’ตูน ค่อนข้างหลากหลาย ประกอบด้วยนักเขียนจากหลายวิชาชีพ ทั้งแพทย์ ครู วิศวกร ทหาร ตำรวจ นักการเมือง ข้าราชการ แบ่งออกได้เป็นหลายยุค

ยุคแรก ประกอบด้วยนักเขียน ได้แก่ ประมูล อุณหธูป (ทองคำเปลว), หลวงเมือง, กระจกฝ้า, ลาวัลย์ โชตามระ (จอหงวน อัมพร หาญนภา), 'รงค์ วงษ์สวรรค์, ระวี พรเลิศ, ชิน ดนุชา,รัตนะ ยาวะประภาษ, นพพร บุญยฤทธิ์, วสิษฐ เดชกุญชร และนักเขียนอาวุโส เช่น ฮิวเมอร์ริสต์ (อบ ไชยวสุ), หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช, พลอากาศเอกหะริน หงสกุล, ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์
ยุคที่สอง เป็นนักเขียนมีชื่อจากนิตยสารชาวกรุง มาจากหลายสาขาอาชีพ ได้แก่ ปัญญา ฤกษ์อุไร, ชาตรี อนุเธียร, ประเทือง ศรีสุข, วิชัย สนธิชัย, ประจักษ์ ประภาวิทยากร , โอภาส โพธิ์แพทย์, อุดร จารุรัตน์, เสรี ชมภูมิ่ง, อนันต์ แจ้งกลีบ
ยุคที่สาม เตชะพิทย์ แสงสิงห์แก้ว เขียนเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่น, ชัยชนะ โพธิวาระ เขียนเรื่องเกี่ยวกับอินเดีย, ฉุ่ย มาลี, พัฒนพงศ์ พ่วงลาภ
ยุคที่สี่ เริ่มใช้นักเขียนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่าน และสร้างนักเขียนใหม่ขึ้นมา เช่น พล.อ.โอภาส โพธิแพทย์, สุขุม นวลสกุล, ทัศน์ทรง ชมภูมิ่ง, ขุนสรรพันเรือง, โปรดเถิดดวงใจ ฯลฯ

-ขอความกรุณา ลงรายชื่อนักเขียนต่วย'ตูนส์ทุกท่านที่ถึงแก่กรรม ไปแล้ว เพื่อให้นักอ่านรุ่นหลังได้ระลึกถึงท่านเหล่านั้นด้วยครับ ล่าสุดที่ทราบคือ ท่านรงค์ (เสียชีวิต เมือ อายุ 28) ท่าน วาณิช จรุงกิจอนันต์ ลุงฉุ่ย มาลี ...แล้วพอดีน้ำท่วม เลย ไม่ทราบข่าวครับ..
โดย: สายใย   วันที่: 17-06-2556 20:56

ตอบกระทู้

ข้อมูลนี้ เราไม่ได้อัพเดตต่อเลยครับ
ต้องขอโทษด้วย

อันที่จริงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงปลายของยุคที่ 5 เข้าไปแล้ว

ส่วนผู้ใหญ่ท่านที่เสียชีวิตไป เราก็ได้แจ้งทั้งหน้าเวบ และเพจเฟซบุ๊คของเราตลอดทุกครั้ง

ถ้ามีข่าวคราวของนักเขียนเรื่องต่างๆ จะแจ้งให้ทราบนะครับ
โดย: นฤพนธ์ สุดสวาท   วันที่: 18-06-2556 09:40

บุญยู้ ภูพาน(บุญฝาน ดงขวาง)
ทัศน์ทรง ชมภูมิ่ง..มะเร็ง
เทพชู ทับทอง(ลุงหนวดไทยรัฐ)..2547
ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์
วิลาศ มณีวัตร..2548
พล.ต.ถาวร ช่วยประสิทธิ์..2548
พัฒน์ บุญยรัตพันธุ์(สิงห์แก่)..2548
สละ ลิขิตกุล..2549
พล.อ.อ.หะริน หงสกุล(' ริน)..2551
มอญ เจ้าเจ็ด..2550..ไม่ทราบสาเหตุ
ญา มือการ์ตูน
พล.ร.ต.สมภพ ภิรมย์
รงค์ วงษ์สวรรค์..15มีค.2552..เลือดออกในสมอง,ไตเรื้อรัง
กมล วัฒนา..พค.2552..มะเร็ง
พิมาน แจ่มจรัส(แคน สังคีต)
ส.อ.สมาน นภายน(ใหญ่ นภายน)..85..18 พย.2552..ติดเชื้อในกระแสเลือด
สรศัลย์ แพ่งสภา..89
สมัคร สุนทรเวช..72..23 พย.2552เวลา 08.48 น...มะเร็งตับ
วาณิช จรุงกิจอนันต์..18 พค 2553..มะเร็งเม็ดเลือด
บุญทิ้ง โมลาวัลย์(นาท บุญน้อย,ฉุ่ย มาลี)..82..22กค2553..ไม่ทราบสาเหตุ
อัครา บุญทิพย์17 พย.2553..เส้นเลืดในปอดอักเสบ
พ.ต.ต.ทวิธาร วรินทราคม (วรินทราศรม,เซียนเกจิ)..81..16 กย.2554เวลา 05.00 ..เส้นเลือดในสมองตีบ
พล.อ.โอภาส โพธิแพทย์..23 กพ 2555 หัวใจวายเฉียบพลัน
พิชัย วาสนาส่ง..82..08 เมย.2555..เส้นเลือดสมอง,ติดเชื้อในกระแสเลือด..รพ.พระมงกุฎ
สรรพศิริ วิรยสิริ..92..15 ตค 2555..อัลไซเมอร์
โดย: poethipus   วันที่: 21-06-2556 13:56

ทัศน์ทรง ชมภูมิ่ง..มะเร็ง
เส้นโลหิตในสมองแตกครับ ไม่ใช่มะเร็งครับ
โดย:   วันที่: 10-03-2557 05:55

-อำพล สุวรรณธาดา..เสียชีวิต เมย.2557 จากโรค ตับแข็ง,ไตวาย,หัวใจล้มเหลว
- R.I.P. ครับ
โดย: poethipus   วันที่: 16-07-2557 14:16

ยุคที่ 3 คุณพัฒนพงศ์ พ่วงลาภหลาย นะครับ มีคำว่าหลายด้วย

ต่วย'ตูนฉบับแรก ถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นเดือนสิงหาคม 2514 นะครับ ไม่ใช่กันยายน 2514
รู้สึกว่าที่บ้านคุณแม่ผมยังมีอยู่เลยครับ ที่จำได้เพราะว่าผมเกิดเดือนนั้นครับ ... 555
โดย: ernie   วันที่: 10-11-2558 23:00


สมาชิกเวบ กรุณา Login เข้าสู่ระบบเพื่อตอบกระทู้    Click ที่นี่

หรือสมัครสมาชิกเวบต่วย'ตูน   Click ที่นี่
Home Page : Magazine : Pocket Book : Promotion : Webboard : Contact Us : Customer Service
Copyright © 2010 Tuay Toom & P.Vatin Publication Company Limited.