http://ebooks.in.th/heretic/

Homepage > Customer Services

วิธีสั่งซื้อหนังสือในเครือต่วย’ตูน

ท่านสามารถเลือกดูรายละเอียดหนังสือ และราคาหนังสือพร้อมส่วนลดได้จากหน้า Magazine และ Book สำหรับท่านที่เป็นสมาชิก จะได้รับส่วนลดเพิ่มตามที่ระบุไว้ในข้อมูลหนังสืออีกด้วย

ในตอนนี้เรายังไม่มีระบบการสั่งซื้อแบบออนไลน์ จึงต้องรบกวนท่านผู้สั่งซื้อกรุณาเขียนหรือพิมพ์ชื่อหนังสือที่ต้องการ และชื่อ-นามสกุลของท่าน สถานที่จัดส่ง พร้อมทั้งหลักฐานการโอนเงิน แล้วส่งไปรษณีย์ อีเมล หรือแฟกซ์ มาที่พี.วาทินพับลิเคชั่น แล้วเราจะจัดส่งหนังสือที่ท่านต้องการให้ทางไปรษณีย์ครับ

หากมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่อีเมล p.vatin@gmail.com หรือโทร.0-2514-4071-3 ต่อ 109, 110

การสมัคร-ต่ออายุสมาชิกนิตยสาร และสั่งซื้อหนังสือในเครือต่วย’ตูน

สมัครสมาชิก-ต่ออายุ นิตยสารต่วย’ตูนรายปักษ์ ๑ ปี มี ๑๒ ฉบับ ค่าสมาชิก ปีละ ๑,๑๐๐ บาท
สมัครสมาชิก-ต่ออายุ นิตยสารต่วย’ตูนพิเศษ ๑ ปี มี ๑๒ ฉบับ ค่าสมาชิก ปีละ ๘๖๐ บาท
สมัครสมาชิก-ต่ออายุ นิตยสารต่วย’ตูนรายปักษ์และพิเศษ ๑ ปี มี ๒๔ ฉบับ ค่าสมาชิก ปีละ ๑,๙๖๐ บาท


การชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชี นางเรณุกา ปิ่นเฉลียว
ธนาคารกสิกรไทย สาขาประชาชื่น ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๙๓-๒-๑๕๑๒๑-๙
ธนาคารทหารไทย สาขาสนามเป้า ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๐๒๑-๒-๓๙๗๙๗-๐
โดยธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย ปณ.ลาดพร้าว ๑๐๓๑๐ ในนาม นางเรณุกา ปิ่นเฉลียว

เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินและใบสมัครมาที่

บริษัท พี.วาทิน พับลิเคชั่น จำกัด
เลขที่ ๕๕๙/๓ หมู่บ้านมาริชเพลส ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม. ๑๐๓๑๐
โทร. ๐-๒๕๑๔-๔๐๗๑-๓ ฝ่ายสมาชิกต่อ ๑๐๙,๑๑๐ FAX : ๐-๒๕๑๔-๔๐๗๔
e-mail p.vatin@gmail.com

หมายเหตุ 1 : ค่าจัดส่ง+ค่าสมาชิกต่างประเทศ (สำหรับ ๑ ปี)

ต่วย’ตูนรายปักษ์ สหรัฐอเมริกา:๓,๐๐๐บาท ออสเตรเลีย:๒,๘๐๐บาท ญี่ปุ่น:๒,๘๐๐บาท อังกฤษ:๒,๘๐๐บาท อิสราเอล:๒,๘๐๐บาท เยอรมัน:๒,๘๐๐บาท อิตาลี:๒,๘๐๐บาท สวิตเซอร์แลนด์ :๒,๘๐๐บาท

ต่วย’ตูนฉบับพิเศษ  สหรัฐอเมริกา:๒,๙๖๐บาท ออสเตรเลีย:๒,๗๖๐บาท ญี่ปุ่น:๒,๒๖๐บาท ไต้หวัน:๒,๔๖๐บาท ยุโรป:๒,๙๖๐บาท อังกฤษ:๒,๓๖๐บาท เยอรมัน:๒,๖๖๐บาท ฝรั่งเศส:๒,๖๖๐บาท   สวีเดน: ๒,๖๖๐บาท  สวิตเซอร์แลนด์:๒,๖๖๐บาท

ของกำนัลสำหรับสมาชิกอุปถัมภ์และสมาชิกแนะนำ

ท่านที่ประสงค์จะสร้างกุศล ด้วยการจะสมัครเป็นสมาชิกนิตยสารต่วย’ตูนเพื่ออุปถัมภ์ให้กับเรือนจำ ห้องสมุด สถานศึกษา บุคคล หรือหน่วยงานอื่นใดก็ตาม เราขอมอบพอกเก็ตบุ๊คในเครือต่วย’ตูนให้ท่านผู้ใจบุญ ๑ เล่ม โดยท่านสามารถเลือกหนังสือได้เอง

หากสมาชิกต่วย’ตูนหรือต่วย’ตูนพิเศษท่านใด แนะนำให้เพื่อนสนิทมิตรสหายหรือญาติพี่น้องมาสมัครเป็นสมาชิกด้วยแล้ว เราขอมอบพอกเก็ตบุ๊คให้ท่านเป็นของกำนัล ๑ เล่มเช่นกัน เพียงแค่ให้ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกใหม่แจ้งกับเราว่า สมัครเป็นสมาชิกเพราะได้รับการแนะนำจากสมาชิกเก่าชื่อ…หมายเลขสมาชิก… พร้อมทั้งระบุมาเลยครับว่าผู้แนะนำต้องการพอกเก็ตบุ๊คเล่มใด เราจะรีบจัดส่งไปให้อ่านถึงบ้านโดยด่วนครับ

กรณีหนังสือชำรุด เสียหาย
หากท่านพบว่าหนังสือของพี.วาทิน พับลิเคชั่น ที่ท่านได้รับไป ทั้งจากการเป็นสมาชิก สั่งซื้อจากบริษัท หรือซื้อจากร้านหนังสือทั่วไป(ยกเว้นร้านหนังสือเก่า-หนังสือมือสอง) หากหนังสือนั้นมีการชำรุดเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดจากการจัดทำ หรือการขนส่ง ท่านสามารถขอรับเล่มใหม่ได้โดยไม่ต้องส่งคืนเล่มเก่ามาเปลี่ยน เพียงแค่แจ้งมาว่าหนังสือเล่มนั้นชำรุดบกพร่องอย่างไร พร้อมแจ้งชื่อ-ที่อยู่สำหรับจัดส่งมาด้วย เราจะรีบส่งเล่มใหม่ให้ท่านทันทีครับ


 

Home Page : Magazine : Pocket Book : Promotion : Webboard : Contact Us : Customer Service
Copyright © 2010 Tuay Toom & P.Vatin Publication Company Limited.